Farlig liberalisering

publicerad 19 oktober 2017
- Av Bo Bäckman

Problemet med droganvändning hos unga och i allt lägre åldrar väcker nog tankar hos de flesta. Det är länge sen man kunde förutse vilka personer som riskerade att hamna i missbruk.

När vi som i dag är medelålders växte upp fanns det också droger men det ansågs lite sunkigt och framför allt livsfarligt. I dag råder helt andra attityder. Framför allt för det som kallas partydroger och för cannabis. Starka krafter jobbar hårt för att vi ska invaggas i tron att dessa droger inte är farligare än att dricka alkohol. Tvärtom, att det är värre att dricka än att använda cannabis.

Det råder ingen tvekan om att även alkohol är en farlig drog om man överkonsumerar den. Som med alla andra droger. Men tröskeln att gå vidare till andra tyngre preparat är dock lägre om man börjar med cannabis än alkohol. Vi går här inte in på debatten om medicinsk marijuana, nu pratar vi om cannabis som berusningsmedel.

Eva Bofride

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020