Ett nytt politiskt landskap

publicerad 14 juli 2016
- Av Bo Bäckman

Det är som en av de där teckningarna som beroende på hur man tittar kan visa två helt olika saker. Det svenska politiska land skapet har genom gått en jordbävning och även om vi fortfarande ser det gamla landskapet med två tydliga block som kämpar om makten, finns onekligen konturerna av något helt nytt.

Det handlar delvis om de förändringar som skett i mig – rationspolitiken, där regeringen lagt om politiken, först i en uppgörelse med de flesta andra partier, men sedan i ett andra steg helt själv. En politik som i slutomröstningen i riksdagen bara fick stöd av Sverigedemokraterna.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160715