Ensamheten stor bland unga

publicerad 28 juni 2019
- Av Dennis Johansson

POLITIK (VB)

Umgänge på recept. 
Kan det bli uppföljaren till Fysisk aktivitet på recept?
Det är inte längre bara läkemedel som är lösningen när människor söker hjälp för att de inte mår bra.

Inte minst har motion upptäckts vara en långt mer effektiv metod för att bota depression än att äta antidepressiv medicin.

Nu har ensamhet börjat diskuteras som en hälsoaspekt som behöver tas på allvar. 
Förra året gjorde BBC i samarbete med flera brittiska universitet en enkätundersökning bland 55 000 personer som visade att unga vuxna mellan 16 och 24 år var den åldersgrupp som kände sig mest ensam. Fördomen att det är de äldre som är mest ensamma kom på skam.
I Dagens Nyheter (7 juni) kan vi läsa om liknande svenska resultat: ”När Statistiska centralbyrån 2013 kartlade ensamheten i Sverige var det 16-24-åringar som, förutom de allra äldsta, upplevde sig mest ensamma”. 
I Storbritannien har man inrättat en ministerpost för ensamhetsfrågor. Det skedde två år efter mordet på parlamentsledamoten Jo Cox 2016 som hade påbörjat ett arbete för att genom politiska insatser komma tillrätta med landets ensamhet.
Ministerposten innehas av Tory-partiets Mims Davies. I ett mejl till DN skriver hon: ”Ensamhet är en av de största offentliga hälsoutmaningar vårt land står inför. Dess effekt kan jämföras med rökning eller fetma, och det är av största vikt att vi närmar oss frågan snabbt”.
Ensamhet och isolering är ord som ofta återkommer när olika vansinnesdåd ska förklaras. Män som plötsligt börjar skjuta vilt omkring sig eller som gör noga planerade terrordåd för att tillintetgöra människor de av någon anledning pekat ut som skyldiga till sin egen situation.
Mer vanligt är att ensamhet leder till psykisk ohälsa och i värsta fall självmord.
Så nog finns det en tydlig politisk drivkraft att fokusera på ensamhet som ett samhällsproblem.
Samhället av i dag ser helt annorlunda ut mot hur det var att växa upp för bara något decennium sedan.
De naturliga mötesplatserna har minskat drastiskt och i dag möts och umgås vi främst i digitala forum. För många har det blivit en dörr till en ny värld, nya gemenskaper. De som förr i tiden kunde leva sina liv helt ensamma i tron att ingen annan var som dem, har kunnat hitta likasinnade och en varm gemenskap med några klick ut i sajberspejs.
Men de fysiska mötesplatserna där vi möttes naturligt är i mångt och mycket borta.
Det blir krångligt och konstruerat att träffa nya människor. Man kan leta vänner och partners på nätet men det är inte en lösning för alla. 
Det gör särskilt ont i hjärtat när man tänker på ungdomar som lever helt utan vänner att umgås med. I ungdomen är speglingen i andra så oerhört viktig.
I London kan man få recept på umgänge av sin läkare. En person som hjälper en att hitta ut i det sociala livet. 
Kanske är det en bra metod men de allra flesta lever i sin ensamhet mer ”under radarn”. Vad denna utbredda ensamhet leder till för folkhälsan är värt att fundera på.
Inte minst kan vi tänka på hur vi själva agerar och identifierar människor i vår närhet som skulle må bra av att bjudas in i våra liv.

EVA BOFRIDE
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 28 juni 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande