En fantastisk stund i skogen

publicerad 21 juni 2018
- Av Värmlandsbygden
I måndags var landshövding Kenneth Johansson, längst till vänster och Daniel Bäckström, fyra från vänster, med om första spadtaget för det nya vattenkraftverket vid Näckån.

I måndags var jag i Sysslebäck och fick vara med om att ta de första spadtagen för det nya vattenkraftverket vid Näckån. Det var en fantastisk stund mitt i skogen tillsammans med många åhörare på plats.

Människors glädje och framtidstro, optimism och stolthet berörde mig starkt och jag inspirerades av Näckåns tålmodiga kampvilja. Det här var en stor och viktig dag, en seger för landsbygden, för småskaligheten och den lokala utvecklingen efter många år av hårt och målmedvetet arbete mot byråkratin.

En framgång också för miljön och företagsamheten som kan öppna dörren för fler hållbara satsningar framöver. Jag ser gärna att den befintliga vattenkraften utvecklas för att producera ännu mer utsläppsfri el.

Vägen fram till byggstart har varit en lång process ofta i motvind med prövningar och rättsprocesser efter överklagningar av bland andra Länsstyrelsen i Värmland. Det finns all anledning att stanna upp och fundera en stund över varför valde att överklaga den här framtidsinriktade investeringen.

En satsning som ger jobb, förnybar el till 600 hushåll, gynnar såväl klimatet som den lokala ekonomin genom att ta vara på en resurs som inte används idag. Var finns helhetsperspektivet och det praktiska handlaget? Länsstyrelsen behöver nu ödmjukt utvärdera och ta lärdom av hur det här ärendet har hanterats när ett företags investering fördröjs fyra år i den juridiska processen.

Men det vilar också ett stort ansvar på oss politiskt förtroendevalda att kritiskt granska och tänka igenom hur myndigheterna ska styras framöver. I en tid när människor behöver mer hopp och framtidstro, inte minst på landsbygden, måste det politiska ledarskapet ta initiativ som ger tydlig vägledning för hur samhället ska utvecklas.

Det är inte acceptabelt med otydlighet och motstående intressen som många gånger innebär att besluten begränsar människors möjligheter att förverkliga sina planer. Det räcker heller inte med storslagna strategier och visionära målsättningar, ambitionerna måste konkretiseras för vad som ska ske i praktiken.
Annars lär det bli fler beslut som genomförs i en annan riktning än dess intentioner. Rovdjursförvaltningen, skogspolitiken och strandskyddslagen är bara tre av många kända exempel.