En drogfri värld alltmer en utopi

publicerad 29 april 2016
- Av Bo Bäckman

Ett paradigmskifte. Så går det att sammanfatta FN:s avslutade toppmöte, UN – GASS, om narkotikapolitik. FN har beslutat om en resolution som innebär att synen på den som använder droger totalt kommer förändras. Världen kan nu med säkra steg gå mot en allt ökande positiv syn på drogliberalisering, som redan är här.

I allt fler tv-serier, främst riktade mot unga, framstår drogen cannabis som helt naturlig, nästan som om det ingår i moderna människors livsstil att använda drogen. Och ändå. WHO tar i en ny rapport upp baksidan. För det finns en sådan.

WHO har tagit fram en rapport med ett innehåll som består av studier baserade på nästan 30 olika forskare med just cannabis som expertisområde. Främst belyser de risker med nedsatt närminne, kognitiva funktioner, ångest och panikattacker för de som är ovana rökare. Rökningen är dessutom starkt beroendeframkallande och en av sex unga cannabisrökare utvecklar ett sådant. Än värre är de psykoser eller schizofrenin som cannabisen kan medföra.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160429