En andra chans

publicerad 6 oktober 2016
- Av Bo Bäckman

Har vi råd att inte ge en andra chans? Frågan är berättigad – både från ett mänskligt och från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den som begår ett brott ska få sitt straff, men vad ska ske sedan straffet är avtjänat?

Vi behöver göra så mycket som möjligt för att se till så att den som begått brott inte begår nya. Eftersom det finns många olika typer av brottslighet och många olika förklaringar till varför brott begås, finns det inte ett svar på hur det ska ske.

En sak är dock klar – att stänga ute människor från samhället och gemenskapen är inte en bra väg för att förebygga utanförskap. En viktig del i att förebygga brottslighet är därför att den som har avtjänat sitt straff kan komma i arbete. Den som har ett jobb har inte bara en inkomst, utan också rutiner och något viktigt att göra som gör det svårare att återfalla i brott.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161007