Elektrifierad revolution nära

publicerad 28 september 2017
- Av Bo Bäckman

Det är bara att inse, den förnybara energin är billigare att producera. Detta märks inte minst internationellt där länder som Kina fullständigt blommar ut som främjare av förnyelsebara energislag. Svenska regeringens satsning på eldrivet är därför både läglig, nödvändig och utmärkt. I annat fall kommer vi stå kvar med en alldeles för stor klimatkostym.

Det finns oro att den förnyelsebara elproduktionen inte kommer klara av den elektrifierade revolution vi snart kommer vara delaktiga i. Kritiken är glasklar. Och elen till industrin måste i huvudsak självklart komma från fossilfri förnyelsebar energi.

Initialt en utmaning, men sett till senaste årens energiutveckling är det svårt att se annat än förnyelsebar dominans på marknaden enbart inom några år framåt.

MATHIAS GRIMPE
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929