Budgetsatsning för fler jobb

publicerad 13 september 2019
- Av Dennis Johansson

POLITIK (VB)

Trots högkonjunktur och låg arbetslöshet i Sverige finns det i dag många människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller framförallt unga, nyanlända och långtidsarbetslösa.

Centerpartiet har i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna drivit igenom ett ingångsavdrag som innebär en sänkt avgift för de arbetsgivare som anställer någon som är ny på arbetsmarknaden. Satsningen är på över sex miljarder kronor fullt utbyggt.
– Vi måste se till att fler människor kan få ett jobb. Det ger inte bara en egen lön och en ekonomisk trygghet utan bidrar också till att byta ut utanförskap mot en känsla av gemenskap. Därför är det viktigt att det nu bli billigare för företag att anställa människor som idag har svårast att få jobb, säger Annie Lööf, partiledare (C).
Siffrorna är tydliga. Arbetslösheten är rejält högre bland unga och utrikes födda än bland den övriga befolkningen i Sverige idag. En stor anledning till att arbetslösheten bitit sig fast bland dessa grupper är att det är för dyrt att anställa, bland annat till följd av höga arbetsgivaravgifter. Många företag ser det därför som en ekonomisk osäkerhet att anställa oerfaren och ny arbetskraft. Ett effektivt sätt att vända trenden är att just sänka kostnaden för att anställa.
Centerpartiet har i höstbudgeten drivit igenom förslaget om ett ingångsavdrag. Det innebär att arbetsgivaravgiften sänks med två tredjedelar – från 31 till 10 procent – när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under deras två första år på eller tillbaka på arbetsmarknaden. Det innebär en satsning på 1,67 miljarder kronor nästa år, räknat från halvårsskiftet då avdraget träder i kraft. Fullt utbyggt hamnar satsningen på över 6 miljarder kronor.
– För oss är goda villkor för företagen och bättre möjligheter för utsatta grupper att få jobb något som är särskilt viktigt. Och genom att sänka kostnaderna för företagen kan fler jobb växa fram, säger Annie Lööf.
Bland unga (15-24 år) låg arbetslösheten på hela 18,2 procent i juli. Siffran bland utrikes födda var 15,4 procent förra året, jämfört den betydligt lägre siffran för inrikes födda på 3,8 procent. För unga är det helt avgörande att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna börja bygga sitt CV. För nyanlända är ett första jobb i Sverige en av de viktigaste nycklarna till att lära sig språket och bli en del av samhället. För långtidsarbetslösa kan ingångsavdraget användas som ett verktyg att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, vilket är särskilt viktigt för personer över 55.
– Det är extra viktigt att vi inför ingångsavdraget just nu när en lågkonjunktur närmar sig. Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa är särskilt sårbara om arbetslösheten skulle öka, säger Annie Lööf.

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 13 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.