Bönderna hårt pressade

publicerad 6 juli 2018
- Av Värmlandsbygden

Samordnade insatser ett måste nu i sommar

Torkan riskerar att få katastrofala konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för djurhållningen och för enskilda företagare, skriver riksdagsledamot Daniel Bäckström (C).

Väderleksrapporten ser allt annat än ljus ut för årets skörd och bönderna är väldigt pressade. Vi har nu ett torrår som sällan skådats, en del gör jämförelser tillbaka till 1868, en tid då många svenskar tvingades emigrera till Amerika.

Det här riskerar få katastrofala konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, för djurhållningen och för enskilda företagare. Betet är sedan länge en bristvara och många tvingas nu stödutfodra med hö som skulle användas kommande vinter. Vallarna skördades tidigt i år och återväxten är på många håll obefintlig. Läget är mycket allvarligt och för varje dag utan regn blir konsekvenserna bara större och större. Sådden växer dåligt och många planerar nu att använda vårsådden till grovfoder. När stråna tar slut blir det omöjligt att bidra till stacken. Det här visar hur sårbart vårt samhälle är och hur viktigt det är med en regering som tar problematiken på allvar.

För den här krisen kommer bli omfattande och drabba enskilda hårt. Köerna är redan långa till slakterierna och med nödslakten ökar förlusterna som blir svårt för den enskilde att bära. Det här påverkar förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion lång tid framöver och det gäller många grödor, områden och produktionsdelar.

Att det inte är så många politiker eller myndighetsansvariga som har personliga erfarenheter av att inte ha tillräckligt med mat till sina djur eller se skörden torka bort återspeglas i hur engagemanget just nu ser ut i debatten. Larmklockorna borde ha ringt hårt och länge redan i maj i regeringskansliet. Insikten om läget finns uppenbarligen inte. För var är handlingskraften och de konkreta åtgärderna som svarar upp mot alla givna löften i strategierna som skulle utveckla svensk landsbygd och matproduktion?

Landsbygdsministern bär ett extra stort ansvar. Inte minst efter allt han har sagt om mål och ambitioner under snart fyra år i regeringsställning. Men det är en man som har betydligt lättare för att prata än att få till något bra i praktiken. Som läget är nu krävs många åtgärder och det räcker inte med att skörda träda marker. Det krävs kris-samråd, rådslag och samordnade åtgärdspaket med insatser redan i sommar. Det kan handla om förskott på stödutbetalningar, kompensationsstöd och stöd för djurhållningen. EU behöver också agera med krisstöd, möjligheter till lagerhållning och fler undantag. Insatser behövs snarast och jag har därför under veckan ställt frågan till landsbygdsministern om vilka åtgärder regeringen tänker vidta.   

I försvarsberedningen argumenterar jag ofta om betydelsen av en tryggad livsmedelsförsörjning. För mig är kopplingen till vår säkerhet solklar. Utan mat har vi ingen förmåga och utan insatsvaror får vi ingen produktion. Sårbarheterna i vår livsmedelskedja måste minska och med en ökad produktion av livsmedel stärker vi vår beredskap. Därför är läget än mer allvarligt med tanke på det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde och oron i omvärlden. I en tid vi ska stärka totalförsvaret får inte klimateffekter, torka och missväxt försvaga vår beredskap eller äventyra vår försörjning.   

Därför blir det här en existentiell fråga som berör hela vårt land och måste genomsyra det högsta politiska ledarskapet. Nu krävs helhetsperspektiv, nytänkande och ett tydligt ledarskap som vidtar de åtgärder som krävs för att hantera effekterna av torkan.


Daniel Bäckström ( C )

Riksdagsledamot