Bevara närodlade miljöpolitiken

publicerad 10 november 2017
- Av Bo Bäckman

Tre miljöfrågor har nyligen varit uppe i EU parlamentet som alla varit prob – lematiska ur svensk synvinkel, det visar på problemen med samarbeten på det här området.

En sak svenskar generellt har svårt att erkänna om oss själva är det faktum att vi är så extrema. Svenska uppfattningar om alltifrån när det är lämpligt med betyg i skolan till vilken mat som är bäst att äta är ofta väldigt annorlunda och av – vikande från stora delar av resten av världen.

Det gäller även vissa av våra grannar i Europa. Ofta står vi ut på skalan i vår progressiva syn på sociala frågor, men vi har även vissa andra unika egenskaper som land som gör att vi har en annorlunda syn i miljöfrågor.

Detta verkar vara något många svenskar fortfarande inte tänker på, varför vi kan vara lite naiva i vår syn på samverkan med andra länder och vad man bör och inte bör låta överstatliga institutioner bestämma om. Kanske är det exempelvis vettigt att hålla FN kort, eftersom de till stor del har medlemmar som inte ens är vettiga demokratier.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110