Bättre vägledning behövs

publicerad 25 maj 2017
- Av Bo Bäckman

En gång var det i Sverige som Bruce Springsteen sjunger i sin gamla hit The River: ”they bring you up to do like your daddy done”. Söner följde i fädrens spår. Bönder följde bönder, präster följde präster. Redan när man föddes var livets väg till stora delar utstakad.

Ett av problemen för dagens skola är att avhoppen från gymnasieskolan är stora. En del av förklaringen kan vara att det finns så många olika möjliga framtider att det kan vara svårt att hålla fast vid ett spår. För den som hoppar av gymnasieskolan finns det inte heller några större möjligheter att få ett jobb – de allra flesta arbetsgivare kräver idag betydligt mer än grundskoleutbildning.

Detta gör att behovet av en väl fungerande studie- och yrkesvägledning har blivit allt viktigare. Samtidigt har det uppdraget blivit allt svårare, eftersom både arbetsliv och studiemöjligheter har blivit mer komplicerade.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526