Är renskötseln viktig för Sverige?

publicerad 24 augusti 2017
- Av Bo Bäckman

En internationell renskötarkonferens pågår i Jokkmokk och deltagare från exempelvis Alaska, Grönland, Kina, Ryssland och Mongoliet är här för att diskutera viktiga frågor för renhållningsnäringen. Konferensen behöver uppmärksammas eftersom det sällan framgår att klimatförändringarna drabbar renhållningen. Inte i framtiden, utan de pågår redan. Konferensen visar tyvärr att Sverige fortfarande ser renskötsel som en rent samisk angelägenhet.

Hur viktiga frågorna är blir tydligt med tanke på att de samlade deltagarna företräder 25 folkgrupper och omkring 100 000 renskötare. För just den här gruppen är framtiden i högsta grad redan påverkande genom klimatförändringarna som får renarna att komma allt närmre samhället.

Mathias Grimpe (C)
Centerpressens Nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170825


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram