Åldersdiskriminering – verklighet för allt fler

publicerad 3 november 2017
- Av Bo Bäckman

Regeringen flaggar för höjd pensionsålder och allt talar för att det kommer behövas. Vi lever längre och håller oss samtidigt även friskare. Att då tvingas sluta arbeta vid 67, det får nog anses ganska märkligt.

För vissa yrkeskategorier kommer pensioneringen som en befrielse, för andra blir den ett onödigt och abrupt slut på ett arbetsliv som egentligen hade kunnat fortsätta i kanske minst 10 år till. Att beröva människor denna möjlighet är minst sagt otidsenligt. Vi blir allt fler invånare som välfärden ska räcka till, men systemet har kört fast och riskerar att ruinera oss.

Enligt en ny rapport från pensionsmyndigheten kommer kostnaderna för garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd samt kostnaden för en lägre beskattning av låga pensioner för flyktingar som kom till Sverige 2016 uppgå till 22 miljarder kronor år 2060. Samma kostnader för de som kommit hit efter 2016 blir 24 miljarder kronor. I dagsläget uppgår dessa kostnader till 43 miljarder kronor per år.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103