Vill satsa på stor fiskodling

publicerad 21 februari 2019
- Av Bo Bäckman

Siktar på produktion om 2000 ton röding

David Stenman och näringslivsutvecklare Kicki Karlsson besöker Kaj Hagmans lokal på norra industriområdet.

storfors (vb)

Odling av fisk i slutna bassänger är stort i flera länder och finns även i Sverige. Nu vill en lokal investerare tillsammans med ett ingenjörsbolag bygga en provanläggning i Storfors – med sikte på en större industri så småningom.
– Vi behöver utveckla och visa konceptet för presumtiva investerare och för myndigheter, säger David Stenman.

Text och bild: EVA WIKLUND