”Vi måste göra något”

publicerad 15 februari 2019
- Av Bo Bäckman

Gode män kämpar för att få in de ensamkommande i samhället

Birgitta Hinks är kassör i volontärnätverket Världen i Värmland, Morteza Askari kom till Karlstad 2015 som ensamkommande och Charlie Alizade, 20 år, läser ekonomi på Tingvallagymnasiet.

KARLSTAD (VB)

Det var flera som redan var gode män för ensamkommande som reagerade på att det fanns hemlösa afghaniska gymnasieungdomar i Karlstad. De bildade tillsammans volontärnätverket Världen i Värmland. Morteza Askari, 20 år berättar om tiden som hemlös i Karlstad. Birgitta Hinks var en av de gode män som uppmärksammade situationen för ungdomar som slussats ut från HVB-hemmet efter de fyllt 18 år.

Text och bild: ANNA HERNSTRÖM