Vårt kontor har blivit helt perfekt

publicerad 14 december 2018
- Av Värmlandsbygden
Maria Fast, t v, Sara Johansson och Sune Gustafsson trivs på sin nya arbetsplats.

Nära bygden med stor kunskap

KLÄSSBOL (vB)

Stavnäs-Glava försäkringsbolag etablerades för 171 år sedan. I sin nuvarande bildning med säte i tätorten Klässbol har bolaget hittills varit verksamt under fjorton år. Nyligen flyttade de in i större och bättre kontorslokaler. – Bästa service åt kunderna står som alltid i vårt huvud…

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON