Utsläppen minskar inte

publicerad 24 maj 2019
- Av Dennis Johansson

CENTERSPALTEN (VB)

Centerpartiet måste bryta med sitt historiska motstånd mot ”atomkraften”.
Utsläppen av växthusgaser minskar inte. Det rapporterade Naturvårdsverket i en bulletin den 9 maj. Den preliminära statistiken för Sveriges samlade utsläpp år 2018 landade i ett redovisat resultat på 53 miljoner ton, vilket är en knapp procent mer än året innan.

Liksom tidigare står transport- och industrisektorn för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Nyckeln till att rädda klimatet är att minska utsläppen från fordon och industrierna. Dit måste de politiska prioriteringarna riktas. Att jaga boskapspruttar är med andra ord ett rent slag i luften (vår planet har dessutom aldrig haft så få kor som nu).

Energiproduktionen genererar betydligt lägre utsläppsnivåer, mycket tack vare att lejonparten av vår energi kommer från vind- vatten- och kärnkraft. Den sistnämnda energikällan är den största och absolut viktigaste. Även om vind- vatten- och solenergi är bra komplement, så kommer dessa energikällor aldrig att kunna producera el i sådan mängd att den tillgodoser de ständigt stigande energibehoven. Risken är annars överhängande att för många kolkraftverk får stå orörda. Vi måste vara realistiska och inse att kärnkraften är en förutsättning för att rädda klimatet.
Kärnkraftsmotståndet var relevant förr, då tekniken var förhållandevis ny och kunskaperna var färre. I takt med att forskningen brutit ny mark, har även kärnkraftstekniken förbättras till den grad att de senaste modellerna (som ännu ej finns i drift) skulle ge kärnavfall som bara varar i århundraden i stället för årtusenden, 100-300 gånger mer energiutbyte från samma mängd kärnbränsle och möjligheten att förbruka existerande kärnavfall vid elproduktion. Dagens högaktiva kärnavfall skulle alltså kunna bli morgondagens kärnbränsle.
Jag tror Centerpartiet måste bereda sig på en ny kärnkraftsdebatt inom de kommande åren, och vara redo att bryta med sitt historiska motstånd mot ”atomkraften” (som det hette på 70-talet). För att besegra det största hotet mot den mänskliga existensen måste vi anamma den moderna forskning och teknik som finns idag, och inte låta dåtidens förutsättningar hindra framtida utveckling.

NILS AHLQVIST (C)
Kretsordförande i Sunne

Publicerades på sidan fyra i Värmlandsbygdens papperstidning den 24 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande