Uppskattad träning i vatten

publicerad 21 maj 2015
- Av Bo Bäckman
Hej där, vattengympadeltagarna njuter av träningen.
Hej där, vattengympadeltagarna njuter av träningen.

TORSBY (VB)

Vattenträning är bra för mycket, menar några deltagare i ett par vattengympagrupper, som Friskvården i Värmland anordnar. Deltagarna kommer troget tillbaka år efter år. Det är speciellt träningen i varmvattenbassängen som gillas allra mest.

I det 34-gradiga vattnet får deltagarna genom träningen hjälp att bearbeta olika sjukdomar. Det är ett understatement att säga att deltagarna är nöjda med träningen.

Några röster från bassängen:
– Det är bra för det hjälper mot värken, säger Gunilla från Östmark, och det beror dels på att vattnet är så varmt, och rörelserna vi gör är så bra. Det är bara synd att det är så lång väg att åka, annars skulle jag åka varje dag.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150522