Unikt samarbetsavtal

publicerad 28 juni 2019
- Av Dennis Johansson
Unikt samarbetsavtal har tecknats av Johan Västsäter ordf Nordmarkens Näringsliv, Daniel Schützer kommunstyrelsens ordf,  Maria Axelsson vice VD Westra Wermlands Sparbank. Foto: ÅRJÄNGS KOMMUN

ÅRJÄNG (VB)

Den 20 juni undertecknades ett samarbetsavtal mellan näringslivet och Årjängs kommun vid ett av företagens frukostmöten. Samarbetet är unikt i Värmland och innebär att kommunen och näringslivet delar på ansvaret för näringslivsarbetet.

Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete i Nordmarkens Näringslivsförening för att hitta en optimal organisation för näringslivsarbetet.

En förstudie har genomförts och workshops har anordnats för företagen. Representanter från Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun har också besökt flera andra kommuner för att studera olika arbetssätt och organisationsformer. Resultaten ska ligga till grund för det framtida näringslivsarbetet.
– Vi har idag ett positivt företagsklimat och företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för utvecklingen av kommunen. Nu vill vi satsa ännu mer på näringslivsfrågorna och ge goda förutsättningar för ett växande näringsliv, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande i Årjängs kommun i ett pressmeddelande och tillägger:
– Årjäng ska vara en tillväxtkommun och därför gör vi även stora investeringar för att bygga nya förskolor, skolor och bostäder. I februari nådde vi 10 000 invånare i kommunen och nu ska vi fortsätta att växa. De tre samarbetsparterna är Nordmarkens Näringsliv, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank.

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 28 juni 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram