Ungdomsarbetslösheten

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman

Ungdomsarbetslösheten i Värmlands län fortsätter minska kraftigt. Antalet arbetslösa ungdomar har inte varit så lågt en marsmånad sedan 2008. Arbetslösheten är lägst bland de unga kvinnorna.

I mars var 16,6 procent (2 410 personer) av länets arbetskraft 18 – 24 år arbetslösa. Det är en minskning från 18,4 procent (2 803 personer) för ett år sedan. Det är det lägsta antalet arbetslösa ungdomar en marsmånad sedan 2008. Även denna månad har Munkfors kommun den största minskningen av ungdomsarbetslösheten från 34,8 procent (73 personer) för ett år sedan till 16,4 procent (30 personer).

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422