Unga påverkas negativt av porr

publicerad 14 mars 2019
- Av Bo Bäckman

Offer och förövare förstår inte själva

Isabel Persson, utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Värmland och Mikis Kanakaris, stiftelsen 1000 Möjligheter.

karlstad (vb)

– Unga tjejer är överrepresenterade som offer för sexualbrott och våld i nära relationer, säger Mikis Kanakaris från stiftelsen 1000 Möjligheter. Länsstyrelsen och Brottsofferjouren i Värmland anordnade en konferensdag på CCC i Karlstad. Där Mikis Kanakaris var inbjuden till att prata om våld i ungas parrelationer.

Text och bild: ANNA HERNSTRÖM