Undantag med fridlyst huggorm

publicerad 28 juni 2019
- Av Dennis Johansson
Huggormen får flyttas. Foto: PIXABAY

NATUR (VB)

Som du kunde läsa under Övrigt i Bygdemarknaden på sidan 23 i veckans tidning ber en person om hjälp med huggormar.

Alla ormar i Sverige är fridlysta så Värmlandsbygden kontaktade Naturvårdsverkets Helen Lindahl för att kontrollera om vi kunde lägga ut annonsen.

– Eftersom huggormar kan vara farliga för människan råder huggormen under ett undantag, berättar Helen och tillägger:
– Huggormen får fångas in och flyttas på, ja till och med dödas om det absolut inte finns någon annan utväg men det är definitivt i sista hand.
Har man problem med huggormar rekommenderar Helen att man tar kontakt med Länsstyrelsen Värmland för råd, Anticimex och/eller något annat lokalt bekämpningsbolag mot skadedjur.
– Man kan också förebygga genom att skapa platser där huggormar inte trivs. Se till exempel till att ha en så öppen trädgård som möjligt och ta bort stenhögar, tipsar hon.
Huggormen förväxlas ofta med den helt ofarliga hasselsnoken då ormarna nästan är identiska till utseendet.
– Man kan se att det är en snok om den har som ”gula ögon” i nacken, det har alla snokar men inte huggormen, säger Helen Lindahl.

DENNIS J HALL
dennis.johansson@vby.se

Fotnot:
Artikeln är kopplad till en annons i Bygdemarknaden på sidan 23 i papperstidningen fredagen den 28 juni 2019.

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 28 juni 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande