Två nya idrottshallar och en ny skola

publicerad 12 juli 2019
- Av Dennis Johansson
Här börjar det synas att det ska bli något. Takstolarna till hall ett har rests men innan idrottshallen blir idrottshall kommer den att fungera som ersättningsskola för eleverna på Hammarlundens F-6-skola innan den nya skolan står klar. Foto: BRITTA NYBERG

HAMMARÖ (VB)

Hammarlunden genomgår en förvandling. Här ska när allt blir klart stå två nya idrottshallar och en ny skola som ska ersätta Hammarlundens nuvarande F-6-skola.

Men till att börja med ska en idrottshall bli skola.

Bygget vid Hammarlundens skola som pågår för fullt är uppdelat i etapper. I den första etappen byggs den första av två nya idrottshallar. Den kommer att ha 100 publikplatser men det kommer att dröja innan det spelas några matcher här. När den står klar är det nämligen tänkt att den ska bli ersättningsskola för eleverna som idag går i Hammarlundens F-6-skola. Den ska nämligen jämnas med marken och en helt ny skola ska byggas för F-6-eleverna.

BRITTA NYBERG

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 12 juli 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande