Totalförsvaret har inte råd att vänta

publicerad 25 april 2019
- Av Bo Bäckman

I maj kommer Försvarsberedningen släppa sin rapport om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska läge. Rapporten kommer vara ett tungt underlag till nästkommande års försvarsbeslut som förhoppningsvis kommer leda till ett starkare försvar, men bjuder politikerna till för sent?

Läs mer i papperstidningen 190426


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram