Täpp till kryphålet

publicerad 6 augusti 2015
- Av Bo Bäckman

Anonyma partibidrag tillhör en annan era än den vi lever i. Reformer genomfördes för att ordna upp en ålderstigen lagstiftning. Alltjämt kan partier ta emot anonyma gåvor.

På grund av tidigare kritik mot partibidragen genomfördes förändringar som infördes 1 april 2014. Sedan dess måste alla politiska partier redovisa partibidragen, och alla bidrag från privatpersoner som är över ett halvt prisbasbelopp, 22 200 kronor enligt 2014 års nivå, måste därför redovisas tillsammans med namn, även arv och bidrag från företag omfattas.

Detta skulle stoppa möjligheterna för att kunna ta emot anonyma bidrag. Men för att undgå redovisningen av namn har anonymiteten kunnat fortgå genom att lämna bidragen till en lokal avdelningar, eller till andra organisationer som tillhör partiet. Anonymiteten upprätthålls dock hela vägen till riksorganisationen.

MATHIAS GRIMPE
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150807