Tandhälsa hos barn i Värmland

publicerad 30 januari 2024
- Av Redaktionen

 I Värmland har barns tandhälsa försämrats betydligt under de senaste tio åren bland de barn som redan har dåliga tänder. Detta framgår av en ny rapport från Folktandvården, som nu intensifierar sitt arbete för att förbättra situationen.

Barns tandhälsa blir bättre, men enligt Folktandvårdens rapport har däremot tandhälsan hos sex-, tolv- och nittonåringar i Värmland försämrats markant bland de som redan har dåliga tänder. För sexåringar är ökningen av dålig tandhälsa så stor som 73 procent från 2012 till 2022. Bland nittonåringarna är Värmland det enda länet i Sverige där tandhälsan blivit sämre under denna period. Folktandvården fokuserar nu på att arbeta med barn i socioekonomiskt svaga områden där problemen är störst.

Har man dålig tandhälsa som yngre så följer det ofta med in i vuxen ålder. Så vi vill tillsammans med de här barnens familjer hjälpa till och göra detta bättre, säger Elisabeth Wennerberg som är tandläkare och enhetschef för hälsoodontologiska enheten vid Folktandvården i Värmland, till SVT.