Systemfel med könskvotering

publicerad 7 juli 2016
- Av Bo Bäckman

Var god dröj, rättvis kvotering på väg. Jämställdhetsminister Åsa Regnér har tröttnat på dagens ordning. Att förorda kvotering handlar enligt ministern enbart om att vända på dagens felaktiga kvoteringsflöde. Från att lyfta fram män, till att ge kvinnor samma rättvisa chans. Men könskvoteringens inneboende systemfel är oerhört tydlig.

Utjämningsområdena är flera. Den politiska släggan kommer drämma till både arbetsplatser och utbildningar. Uppdelningen ska utgå från millimeterrättvisa. Könsbalans ska vara ledordet vi alla ska följa, men kanske ändå att det orimliga börjar synliggöras allt för tydligt nu för att det ska fortsätta vara tyst i alla led. I en välformulerad debattartikel i DN (30/6) tar i alla fall Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och Cristina Stenbeck, alla med oerhört gedigen erfarenhet från näringslivet, upp könskvoteringens uppenbara problematik.

MATHIAS GRIMPE
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160708