Svedjefolk odlade på skogsmark

publicerad 27 oktober 2017
- Av Bo Bäckman
Efter sveden bearbetades marken ytligt. Också kvinnor måste tjäna som dragare av den primitiva harven. Bild: ELISABETH HÅKANSON

MANGSKOG (VB)

Finland firar i år 100 år av självständighet. Sverige och Finland har starka kulturella band. Bland annat påminner många ortsnamn om den finska invandring som betytt så mycket, inte minst för Värmland.

Under invandringen från östra delen av dåvarande Sverige, från slutet av 1500-talet till mitten av 1600-talet, bebyggdes och uppodlades en stor del av våra skogsbygder i mellansverige, särskilt i Bergslagen, i Hälsingland och i norra Värmland.

Text: CARL HÅKANSSON
Källa: Hämtat ur kommentarhäfte till filmen Svedjefolk (Nils och Elisabet Håkanson), inspelad i Mangskog 1972 med Mangskogsbor som skådespelare.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram