Sunnemo skola ska bli större

publicerad 14 december 2018
- Av Värmlandsbygden

En halv miljon läggs på ombyggnad

Sunnemo skola är för trång idag. En ombyggnad kan säkerställa att det elevunderlag som finns här kan få plats i lokalerna.

hagfors (vb)

Nu är det klart. Inga elever ska flyttas till Hagfors. Istället läggs en halv miljon kronor på att bygga om Sunnemo skola och därmed ska pro-blemen med trängseln vara lösta. Detta beslutade kommunfullmäktige i Hagfors vid sitt senaste sammanträde. Vad varje ort önskar är barn…

Text: BRITTA NYBERG