Studieförbunden lär ut svenska

publicerad 20 november 2015
- Av Bo Bäckman

En ny undersökning visar att 39 000 asylsökan – de deltar i de tio studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Värmlands län bedrivs verksamheten i 14 av 16 kommuner.

– Det är tack vare en våg av engagemang för att hjälpa människor som söker skydd i Sverige som studieförbunden når så pass många. Att studie förbunden på bara ett par månader byggt upp verksamhet för asylsökande i 166 av landets kommuner är ett konkret kvitto på studieförbundens samhällsbetydelse, säger David Samuelsson generalsekre-terare för Folkbildningsförbundet.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151120