Strandlinje i Stora Le

publicerad 15 februari 2019
- Av Bo Bäckman

Fölsbyn 103 ligger inte långt från Norge

GÅRD TILL SALU (VB)

Vår gård hittar vi väster om Årjäng, inte alls långt från gränsen mot Norge. Här betalar du för läget mer än för själva gården. Enligt skogsbruksplan upprättad 2018 består fastigheten av 5,3 hektar skog fördelat på 3,3 hektar produktiv skogsmark, 1,9 hektar inäga och övrigt 0,1 hektar. Virkesförrådet är 470 skogskubik. Medeltalet är 142, boniteten 6,2 per hektar och år. Till fastigheten hör jakträtt och marken är fördelad på fyra skiften.

Hemskiftet består av öppen mark som går ner mot sjön medan de tre skogsskifterna finns längre söderut. Skogen är talldominerad till 51 procent, granbeståndet uppgår till 40 procent medan lövet är på nio.

Text: MARI NÄLSÉN Bild: HELENA OSCARSSON HAMMAR