Stort budgetunderskott i Värmlands sjukvård – nya sparåtgärder på horisonten

publicerad 30 augusti 2023
- Av Redaktionen

Sjukvården i Värmland står inför ekonomiska utmaningar med ett potentiellt budgetunderskott på 800 miljoner kronor. Nya åtgärder för att spara 161,4 miljoner kronor under 2023 och 2024 har nu lagts fram.

Sjukvården i Värmland kämpar med en ekonomi som kan hamna 800 miljoner under budget. För att bemöta detta har åtgärder presenterats som syftar till att spara pengar både detta och nästa år.

De största förändringarna innefattar minskning av hyrläkarbemanning och begränsning av köpt vård. Från och med 1 oktober i år planeras vakanta tjänster på vårdcentraler endast bemannas till 80 procent med specialistläkare.

Dessutom föreslås att:

  • Rehabiliteringsbassängerna på CSK samt Arvika och Torsby sjukhus avvecklas.
  • Jourcentralerna i Säffle och Arvika samlokaliseras samt de i Kristinehamn och Karlstad, kompletterat med digital jourverksamhet.
  • Samlokalisering sker mellan vårdcentralerna i Nybble och Kristinehamn samt Åmotfors och Charlottenberg, kompletterat med mobil vård.

En förhöjning av patientavgiften förväntas också generera extra intäkter på 25 miljoner kronor under 2024.

Dessa sparåtgärder kommer att diskuteras vid nästa veckas hälso- och sjukvårdsnämndens möte, där konsekvensanalysen av besparingarna presenteras av hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.