Stor plats i historien

publicerad 5 juli 2019
- Av Dennis Johansson
Bo Malm öppnade museet för Värmlandsbygden. Foto: BO BÄCKMAN

GUSTAVSFORS (VB)

Den i dag så härliga turistorten Gustavsfors har haft en stor plats i vår historia.

Sedan ett år finns ett brukmuseum inrymt i den gamla kvarnbyggnaden. Historien om bruket är en historia med många vändningar.

Gustavsfors är den nordligaste orten i Västra Götaland, den tillhör alltså inte formellt Värmland, men orten ligger på gränserna som inte är helt självklara.
En del av orten har byggts över den värmländska linjerna.
Orten har en intressant och stor plats i den svenska industrihistorien och bidrog till det välstånd som byggdes upp.

BO BÄCKMAN

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 5 juli 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande