Stoppa den regionala klyvningen

publicerad 7 juni 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

En omfattande skattereform är på gång enligt Januariavtalet. Snart tillsätts en bred utredning som ska utarbeta förslag.

Från FSV (Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner) vill vi understryka vikten av att inriktningen redan i utredningsdirektiven ska vara att vattenkraft och andra naturresurser ska beskattas kommunalt och/eller regionalt.

Sverige är unikt genom att all beskattning av vattenkraften är statlig, medan åtminstone en del av beskattningen stannar lokalt eller regionalt i alla jämförbara länder. I vårt grannland Norge medverkar intäkterna från vattenkraften exempelvis till att ge kommunerna resurser till investeringar i välfärden (lvk.no). Vattenkraftsmedlen är ett viktigt skäl till att norsk distriktspolitik under decennier har varit långt mer framgångsrik än svensk regionalpolitik (ett annat viktigt skäl är de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna).
Den pågående regionala klyvningen av Sverige måste stoppas och alla delar av landet ges likvärdiga förutsättningar. Det är helt oacceptabelt att de ungefär 1,7 miljoner människor som lever i de sju skogslänen idag betalar ungefär 11,5 miljarder kronor mer i skatt än om skattesatsen hade varit densamma som i Stockholms län. Detta trots att skogslänen producerar mer än 90 procent av landets vattenkraft, en stor del av vindkraften, skogsråvarorna och mineralerna. Det koloniala tänkande som utarmat landsbygden måste få ett slut.
Vi vill med detta uttalande vädja till regeringen och riksdagens partier att medverka till att Sverige får ett skattesystem som ger hela landet rättvisa förutsättningar. Skattesystemet måste trygga välfärden i hela landet. Genom att ta hela landet i bruk kan vi samtidigt bygga ett långsiktigt miljömässigt hållbart samhälle.

Årsstämman med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner (FSV), Östersund den 24 maj 2019.

Ingvar Persson, Bollnäs, styrelseordförande FSV
Alf Larsson, Torsby, styrelseledamot
Ola Persson, Sunne, ersättare i styrelsen

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 7 juni 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande