Stark ökning av stress bland unga i Värmland

publicerad 6 januari 2024
- Av Redaktionen

Över 500 unga i Värmland sjukskrivna för utmattningssyndrom i slutet av 2023, en ökning med nästan 50 procent jämfört med 2020.

En kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av svår stress och relaterade tillstånd som utmattningssyndrom har observerats bland unga värmlänningar. Försäkringskassans statistik visar att 533 personer i åldern 20 till 40 var sjukskrivna i slutet av september 2023, jämfört med 359 fall år 2020.

Kjerstin Almqvist, professor vid Karlstads universitet, pekar på pandemieffekter som en möjlig orsak men noterar att ökningen fortsatt även efter pandemin.

Rent generellt när människor mår så pass psykiskt dåligt, som vid utmattningsdepressioner, så brukar det som ligger nära vara orsaken. Till exempel vad man har för familjesituation, hur man kan försörja sig och vilken arbetssituation man har påverkar, säger Almqvist till NWT.

Det framgår även att kvinnor är överrepresenterade i statistiken, ståendes för 80 procent av fallen 2023. Denna trend är i linje med en nationell ökning av psykisk ohälsa bland unga i Sverige, enligt SVT.