Stadsplanering – lösningar…

publicerad 20 augusti 2015
- Av Bo Bäckman

Framtida stadsplanering kräver andra lösningar än dagens, det är alla med på. Nästa steg – bilismens vara eller icke vara, därom tvekas det mer.

Hur vi vill att framkomligheten ska se ut, samt kanske främst, hur vill vi att våra städer ska vara utformade. Det behöver vi debattera mer på olika nivåer.

Bilism kontra mobilitet. Vinner vi något på politiska, tvingande beslut som enbart får som effekt att bilkörande motarbetas? Länge känt, förhoppningsvis numera även bland politiker, är att landsbygden inte har samma välutbyggda kollektivtrafik som storstäder har. Så visst behövs bilar.

Mathias Grimpe
Centerpressens Nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150821