Soldattorpet i Gravol rustas upp

publicerad 16 juli 2015
- Av Bo Bäckman
Soldattorpet med visthusbodar och loge. På trappan sitter Suzanne Palmquist och Sune Nilsson från Norra Ny hembygdsförening.
Soldattorpet med visthusbodar och loge. På trappan sitter Suzanne Palmquist och Sune Nilsson från Norra Ny hembygdsförening.

Gravol (vb)

I slutet av 1600-talet inrättades Indelningsverket av Karl XI, då rotarna (ofta samma som hemmanen) blev ålagda att hålla en soldat, som fick betalt i natura, bland annat fri bostad. År 1892 fick den siste indelte soldaten Lars Persson Graf (1869-1937), följande kontrakt från hemmanet Gravol.

Till soldat för nr 37 Grafol antages drängen Lars Persson från Nedre Värnäs: Soldaten får I städja 40 kronor och lega 50 kronor I årlig lön 165 liter råg, 330 liter hafre, 8,5 kilogram torrt kött, 8,5 kg torrt fläsk osv.
Kontraktet bestod av ytterligare sex punkter.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150717