Skarp kurs i ängsskötsel

publicerad 12 juli 2019
- Av Dennis Johansson
Att slå med lie handlar en hel del om teknik men även att lära sig att följa ängens anatomi och vara ett med naturen. Foto: KATARINA GÅSSTE

GRÄSMARK (VB)

Förra fredagen (5 juli) arrangerade Länsstyrelsen i Värmland endagskurs i Ängsskötsel vid Södra Ängen i Gräsmark.

Kursdagen berikade deltagarna med fakta om ängsväxter och varför en äng bör och hur den ska slås. Med  några av de värmländska ”gråmonkarna” nafsande i nacken fördes liarna i pendlande rörelser och fick gräset att falla som dunlätta furor.

15 personer hade tagit sig till Södra Ängen i Gräsmark för att delta i endagskursen: Ängsskötsel. Kursledare var Maria Sundqvist, från Länsstyrelsen, och Mattias Johansson, Karlstad Träd och Landskap. Kursen riktade sig främst till personer som hade anknytning till slåtteräng i Ängs- och betesmarksinventeringen för Värmlands län samt ägare och brukare av ängsmark eller verksamma i jordbruksföretag.

KATARINA GÅSSTE

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 12 juli 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande