Sista vilan, men var och hur?

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman
Så här är vi vana att en kyrkogård ser ut. Men med ett ökat antal invånare, som av olika skäl inte tillhör Svenska kyrkan, är de traditionella ceremonierna inte längre ett lika självklart alternativ.
Så här är vi vana att en kyrkogård ser ut, de traditionella ceremonierna inte längre ett lika självklart alternativ.

munkfors (vb)

Med ett ökande antal personer som av något skäl, annan tro eller ateism, inte tillhör Svenska kyrkan ökar behovet av alternativa begravningsmöjligheter utan kristna symboler och ceremonier. Det finns begravningsombud som tillvaratar dessa intressen.

Någon gång tar livet slut, det är ju den enda garantin man har. För de flesta svenskar är det sedan självklart att bli begravd och för anhöriga att begrava en avliden på någon av våra kyrkogårdar.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422