Sex miljoner till integrationsarbete

publicerad 11 december 2015
- Av Bo Bäckman

VÄRMLAND (VB)

Tidigare har Region Värmland avsatt 2 000 000 kronor till verksamheter i samverkan för integrationer. Styrelsen har dock tagit ett beslut om att den totala summan som avsätts ska vara 6 000 000 kronor av 2015 års budget.

Syftet är att ge civilsamhällets aktörer pengar för att möjliggöra en samverkan med olika insatser så nyanlända och asylsökande ska kunna känna sig välkomna till Värmland.

TEXT: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151211