Sex lodjur får skjutas nästa år

publicerad 18 december 2023
- Av Redaktionen

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om licensjakt på sex lodjur, inklusive högst tre honor, med start den 1 mars 2024.

Länsstyrelsen Värmland har meddelat att man kommer att inleda licensjakt på lodjur från och med den 1 mars 2024, som avslutas senast den 31 mars. Detta beslut innebär att det kommer att vara tillåtet att jaga sammanlagt sex lodjur i länet, varav högst tre får vara honor. Detta initiativ är en del av en samordnad insats med andra län i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Beslutet att tillåta licensjakt på lodjur har kommit efter noggrann övervägning och samråd mellan olika län. Länsstyrelsen har bedömt att detta jaktuttag inte kommer att hota den gynnsamma bevarandestatusen för lodjursstammen i regionen.

Ett uttag på sex lodjur syftar till att behålla stammen på länets beslutade förvaltningsmål på 12 föryngringar, cirka 75 individer. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur, säger vilthandläggare David Höök i ett pressmeddelande.