Sevärda museer på en av landets största hembygdsgårdar

publicerad 12 juni 2020
- Av Värmlandsbygden

RANSÄTER (VB)

Mangårdsbyggnaden, Hemmet, Soldattorpet och Skomakeriet. Det är några av muséerna på Ransäters hembygdsgård som nu har öppnat för säsongen.

Hembygdsgården i Ransäter är en av de största och vackraste i Sverige. Vanligtvis är det full fart med stora evenemang under sommarhalvåret, men nu är allt inställt på grund av coronaviruset.
Hembygdsgården är ändå väl värd ett besök för att få en inblick i hur livet såg ut i Värmland förr. De sevärda muséerna slog upp portarna den 18 maj och är öppna klockan 10-15 på vardagar fram till den 28 augusti.
Det finns stora grönytor att umgås på, så det är ingen risk för trängsel i coronatider. Priset för ett besök är blott 40 kronor, som betalas med swish eller kontant.
Ransäters hembygdsgård, som är vackert belägen vid Klarälvens västra strand, ägs och drivs av den lokala hembygdsföreningen i Ransäter. Föreningen bildades 1921 och ska enligt stadgarna arbeta för att förvalta, vårda och levandegöra kulturminnen samt bidra till bygdens framtida utveckling.
För att kunna verka enligt dessa stadgar behövdes en hembygdsgård. Godsägare Fredrik Juhlin på Åmberg skänkte gården ”Öster Hea” till föreningen. Gården bestod av en mangårdsbyggnad från 1680-talet med tillhörande härbre och stenladugård. Dessa tre byggnader utgjorde från början hela Ransäters hembygdsgård.
Genom åren har hembygdsgården byggts ut till en av Sveriges största. Gamla hus har flyttats hit från bygden och nybyggnationer i gammal stil har resulterat i dagens 60 byggnader. Denna expansion tog verklig fart när rektor Sven Hellqvist tillträdde som föreningens ordförande 1952.

DAVID FALK

FAKTA – Museerna på hembygdsgården
Mangårdsbyggnaden är en parstuga från 1684 med tillhörande loftbyggnad och stenladugård. Dessa byggnader utgör hembygdsgårdens kärna och den övriga verksamheten har byggts upp kring dessa.
Hemmet visar i montrar med köksinteriörer från 1870 och framåt, på ett levande sätt, kvinnans viktigaste arbetsplats i äldre tid. Sömnadskonsten har också getts stort utrymme i detta museum.
Järnet är en utställning som beskriver utvecklingen från den första stångjärnshammaren vid Ranån till den moderna järnindustri som finns i Munkfors i dag. Här visas också Bergslagens gruvdrift i ett modellmuseum.
Jordbruksmuséet visar främst jordbruket under senare delen av 1800-talet. Här finns redskap och maskiner i realistiska miljöer. Montrarna ger en inblick i de olika hantverkssysslor som hörde till jordbrukssamhället.
Skogsmuséet visar på ett spännande sätt äldre tiders jakt, fiske och skogsbruk, som var livsviktiga komplement till de övriga näringarna.
Soldattorpet är en av socknens få bevarade. Här kan man se den indelte soldaten som packat sin ränsel för att bege sig till Kunglig Wermlands regemente på Trossnäs.
Skomakeriet visar hur man på självhushållningens tid måste kunna lite av varje. Här finns två uppsättningar skomakeriverktyg hämtade från gårdar i bygden.
Kaffemuséet visar ett stort antal kaffekoppar och kaffekannor från olika tider, skänkta av folket i bygden. Värmlands museum och Löfbergs Lila har varit till stor hjälp vid uppbyggnaden av utställningen.
Mormors garderob visar kläder från förr, både till vardags och till fest.
Handelsboden är en museal handelsbod från tiden kring förra sekelskiftet. Här kan du bland annat köpa hantverk eller en strut karameller. Handelsboden är endast öppen vid arrangemang eller efter överenskommelse.
Källa: ransater.com

BILDTEXT:
Hemmet visar bland annat köksinteriör från 1870 och framåt. Foto: RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD