Satsa på befintlig infrastruktur

publicerad 28 juni 2019
- Av Dennis Johansson

CENTERSPALTEN (VB)

Förslaget om snabbtåg med tillhörande stambanor är fortsatt aktuellt, och bärs främst fram av Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna. Centerpartiet och Liberalerna ställer sig positiva. Samtidigt är existerande järnvägsinfrastruktur i fortsatt fritt fall, vilket framställer prioriteringen som oerhört märklig.

Enligt bedömningar skulle de nya snabbtågen kosta cirka 200 miljarder kronor att få i drift. Det är i jämförelse cirka 20 procent av statsbudgeten, eller fyra procent av Sveriges BNP.

En oerhörd investering, som främst försvaras med argumentet att klimatet skulle gynnas av nämnda snabbtåg. Trafikverket menar också att de nya stambanorna skulle avlasta det existerande järnvägsnätet och därmed medföra bättre flyt i trafiken. Det finns dock starka skäl att ställa sig skeptisk till förslaget i sin helhet.
Politik är att prioritera, och det råder ingen tvivel om att en investering av denna storleksordning skulle innebära att andra satsningar skulle behöva stryka på foten. Inte minst underhållet och upprustningen av nuvarande järnvägsnät. Sverige är redan idag ett av de länder med flest kilometer järnväg per invånare. De nya stambanorna skulle säkert innebära förbättrade pendlingsmöjligheter mellan storstäderna Stockholm-Göteborg-Malmö, men hur blir det med övriga delar av landet? Kommer exempelvis Fryksdalsbanan kunna underhållas eller ens överleva efter en 200 miljardersinvestering i nya stambanor mellan storstäderna, med tanke på de kapitalkostnader som tillkommer? Flera forskare har även påpekat den överhängande risken för att andra viktiga klimatinvesteringar trycks undan till förmån för snabbtågen.
Ett bra klimat och ett land som hänger ihop är kärnvärden för Centerpartiet. Av de skälen bör partiet ompröva sin ståndpunkt gällande de nya snabbtågen och istället prioritera en satsningar på befintlig infrastruktur.

NILS AHLQVIST (C)
Kretsordförande i Sunne

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 20 juni 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande