Sång och glädje hör ihop

publicerad 9 februari 2018
- Av Värmlandsbygden
Manskören Iris under en övningskväll

Sångkören Iris är stolthet för Arvika

ARVIKA (VB)

Den vid det här laget mycket ansedda Manskören Iris är en körkonstellation som består av cirka trettiotalet skönsjungande män. Manskören Iris är som namnet anger rätt och slätt en manskör dit ingen kvinna haft tillträde under de hundrasjutton år som kören existerat. Däremot samverkar kören gärna och ofta med både kvinnor och män i olika