Så tas allt avfallet om hand

publicerad 22 mars 2019
- Av Bo Bäckman

Återvinningscentralerna i Torsby kommun

Återvinningscentralerna i kommunen är ett led i skyddet av miljön. På centralen i Torsby arbetar Matti Olsson, Mikael Norman och Abdullah Tarakji.

torsby (vb)

På återvinningscentralerna i Torsby, Sysslebäck och Stöllet kan kommunens invånare bli av med allt från soffor, kylskåp, batterier, tidningar till knappnålar och allt annat som ett hushåll producerar utom vanliga hushållssopor.

Krister Olsson är arbetsledare för återvinningscentralerna i Torsby kommun.

Text och bild: BERIT JUHL