Så möts behovet av LSS-boende

publicerad 30 augusti 2019
- Av Dennis Johansson
Genom att flytta, bygga nytt och ändra inriktning på några av kommunens servicebostäder hoppas man kunna lösa det hårda tryck på gruppbostäder man har på Hammarö till en rimlig kostnad. Foto: BRITTA NYBERG

HAMMARÖ (VB)

En ökande behov, ett lagkrav som måste uppfyllas för att inte kommunen ska bli skyldig betala dryga böter och en ekonomi som kräver återhållsamhet.

Det var förutsättningarna när kommunstyrelsen tog beslut om nya gruppbostäder på Hammarö i förra veckan.

Enligt lagen om särskilt stöd och service, LSS, är kommunen skyldig att erbjuda boende med särskild service till personer som behöver detta. Det kan handla om en gruppbostad om omvårdnadsbehov och stöd för den enskilde kräver personal så gott som hela tiden eller servicebostad om behovet av personal är mindre.

BRITTA NYBERG

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 30 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.