Res för studier, kom hem för jobb

publicerad 22 mars 2019
- Av Bo Bäckman

Det råder ett kraftigt överutbud på gymnasie platser i Värmland. Cirka 1000 platser på länets program gapar tomma. Gapen slukar orimligt stora resurser. Samtidigt råder lärarbrist inom fler ämnen.

Kommunerna kommer nog på sikt att behöva samverka med sina grannar, så man inom ramen för det fria skolvalet kan erbjuda en bra gemensam utbildningspalett istället för att varje kommun ska behöva ha allt. Då ökar dessutom möjligheten till specialisering inom olika programområden. En förutsättning för detta är givetvis att infrastrukturen, såväl den klassiska som den digitala, är väl utbyggd och funktionell utifrån behov. Här vilar ett stort ansvar på den kommunala och regionala politiken.

Det fria skolvalet och fri – skolereformen är överlag bra, men systemet behöver genomgå vissa förändringar. Kvalitetsutveckling genom konkurrens, vilket var ett viktigt ursprungssyfte, störs av betygsinflation. Dessutom är det idag alldeles för enkelt för skolföretag att plocka russinen ur kakan genom att etablera sig i socioekonomiskt fördelaktiga områden. Här har staten det stora ansvaret för förbättringsåtgärder.

Det är viktigare att de stu – dier man vill genomföra håller kvalitet och ger jobb än att de finns i hemkommunen. Att ungdomar och studenter flyttar i samband med utbildning ska inte ses som ett problem i sig. En gedigen utbildning, nya perspektiv och livserfarenhet är ovärderligt för framtiden. Desto viktigare är att hembygderna satsar på att locka hem den nya generationen efter avslutade studier, och kunna erbjuda arbetstillfällen och bra service för de senare skedena i livet.

Nils Ahlqvist (C)
Kretsordförande i Sunne Distriktsstyrelseledamot