Region Värmland varslar personal

publicerad 14 december 2023
- Av Redaktionen

Region Värmland står inför stora besparingar och planerar att minska personalstyrkan med 750 anställda för att hantera ett miljardunderskott under 2023.

Region Värmland, som nu konfronterar ett prognostiserat underskott på omkring en miljard kronor, har meddelat att drastiska åtgärder krävs. Under en presskonferens på torsdagen framkom det att regiondirektör Peter Bäckstrand föreslår en minskning av regionens arbetsstyrka med 750 personer för att spara en halv miljard kronor.

Denna minskning motsvarar i stort sett ökningen av personal sedan november 2020.

Den samlade bedömningen är att detta är vad som går att åstadkomma utan större strukturella förändringar i regionens verksamhet. Ett beslut om varsel kommer däremot att innebära reduceringar, prioriteringar och omfördelning av resurser, säger han enligt NWT.

Det slutgiltiga beslutet om varsel och åtgärder förväntas tas av regionstyrelsen under nästa veckas möte. Om förslaget godkänns, kommer åtgärderna att inledas tidigt under 2024, med full effekt först 2025. Bäckstrand erkände att situationen är krävande och uttryckte sitt beklagande över att behöva lägga fram detta förslag inför julen.