Populära Färdinand

publicerad 6 september 2019
- Av Dennis Johansson
Tågchauffören Per-Erik Johansson hinner sträcka lite på benen inför en ny tur. Museitåget Färdinand ägs av Västra Värmlands Fornminnesförening. Foto: LIZZIE GERD JANSON

ARVIKA (VB)

Idén med ett rundturståg i Arvika uppstod 2011, under firandet av stadens 100-årsjubileum.

Rundturståget Färdinand är ett populärt färdmedel för sightseeing i Arvika i sommartid. Tåget ägs av Västra Värmlands Fornminnesförening och har blivit ett återkommande innerstadsinslag under perioden maj till och med augusti.
Snart hörs både barns och vuxnas glada rop i närheten.
– Nu kommer Färdinand.

LIZZIE GERD JANSON

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 6 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.