Pågående – förstudie för ny skola

publicerad 13 september 2019
- Av Dennis Johansson
Gunnel Eriksson, rektor för Bjurtjärns rektorsområde, samt Tommy Svärd, enhetetschef för tekniska enheten, finns med i projektgruppen för nya skolan i Kyrksten. Foto: EVA WIKLUND

KYRKSTEN (VB)

Trots kommunens tuffa ekonomiska läge så ser man fortfarande att det kommer att vara ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny skola i Kyrksten.
Arbetet med förstudien pågår för fullt och under hösten kommer en arkitekttävling att äga rum.

Kommunfullmäktige i Storfors har fattat beslut om att sätta igång projektering av en ny skola i Kyrksten som ska ersätta skolan i Bjurtjärn samt de två förskolorna i Kyrksten/Bjurtjärn.

EVA WIKLUND

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 13 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.